NODDWYR

Cefnogwyr a noddwyr y gystadleuaeth

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r noddwyr sydd wedi ein cefnogi.

Derbyniwyd Grantiau, Gwobrau a Nawdd yn amrywio o £ 100 i £ 15,000 yn 2019

MF Logo small.png
HodgeFoundation_edited.png

Sefydliad Moondance £15000

(Grŵp Admiral ccc) (gwobrau £12,000 + £3,000 gweinyddu)

Sefydliad Hodge £10000

Casgliad y Werin Cymru £1,000

Llyfrgell Genedlaethol Cymru £600

Cymdeithas John Hopla £350

Archif Menywod Cymru £300

Into Film Cymru Gweithdy gwneud ffilm

MOROL (Sefydliad Astudiaethau Hanes Morwrol Cymru) Gwobr Goffa Robin Evans £250

Cymdeithas Archaeolegol Cambrian – Gwobr Blodwen Jerman ac aelodaeth £250

Cymdeithas Hanes Morgannwg, Gwobr Goffa Patricia Moore £250

Cyfeillion Amgueddfa Sir Gaerfyrddin £250

Mewn Cymeriad Cyflwyniad dramatig gan gymeriad hanesyddol

Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin £200

Cymdeithas Hanes Llantrisant a’r Cylch (Gwobr Goffa Trefor Rees ac Eric Griffith) £200

Soroptimyddion Rhyngwladol Y Barri a’r Fro £200

Arglwydd Brooke o Alverthorpe costau teithio tuag at ymweliad â Thy’r Arglwyddi £200

Gwobr ‘Hanes Atgas’ £200

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Llyfr a CD o ffotograffau o’r ardal leol

Gwobr Goffa Herburt Hewell £100

Cyngor Llyfrau Cymru £100 (tocynnau llyfr)

Gwasg Gomer Detholiad o lyfrau

Canolfan Astudiaethau Addysg, Prifysgol Aberystwyth Detholiad o lyfrau

Peniarth, Prifysgol y Drindod Dewi Sant Detholiad o lyfrau

Cyngor Llyfrau Cymru Ymweliad gan awdur  

Tariannau

Tariannau Amgueddfa Cymru 

(Cyflwynir i’r gorau ym mhob categori)

Grantiau a Nawdd mewn Da

CADW £2,000

Seer Design Cefnogaeth TG

Amgueddfa Cymru

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

ENILLWYR GWOBRAU 2019

Adroddiad Cryno Enillwyr 2019

HodgeFoundation_edited.png

Y Cyfnod Sylfaen

YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL Y MAERDY

MF Logo small.png

Ysgolion Cynradd ac Iau

DYSGOL IAU CWMABER 

YSGOL GYNRADD DARRAN PARK

HodgeFoundation_edited.png

Y Categori Arbennig

YSGOL
PORTFIELD

MF Logo small.png

Ysgolion Uwchradd

YSGOL GYMUNEDOL ABERDÂR

EUSTORY

YSGOL GYMUNEDOL ABERDÂR