top of page

NODDWYR

Cefnogwyr a noddwyr y gystadleuaeth

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r noddwyr sydd wedi ein cefnogi.

Derbyniwyd Grantiau, Gwobrau a Nawdd yn amrywio o £ 100 i £ 18,000 yn 2024

MF Logo small.png
HodgeFoundation_edited.png

Sefydliad Moondance £18,000

(Grŵp Admiral ccc) (gwobrau £15,000 + £3,000 gweinyddu)

Sefydliad Hodge £15,000

Casgliad y Werin Cymru £1,000

Llyfrgell Genedlaethol Cymru £600

Cadw  £500 a thlws 

Paul Frame: gwobr am brosiect ar thema wyddonol £500

Archif Menywod Cymru £300

Gwobr Goffa Catherine a Daniel Phillips £250

Cymdeithas Hanes Morgannwg, Gwobr Goffa Patricia Moore £250

Cyfeillion Amgueddfa Gaerfyrddin £250

Cymdeithas Hanesyddol Merthyr Tudful a’r Cylch £250

Cymdeithas Hynafiaethau Cymru £250

Arglwydd Brooke o Alverthorpe costau teithio tuag at ymweliad â Thy’r Arglwyddi £250

Mewn Cymeriad Cyflwyniad dramatig gan gymeriad hanesyddol

Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin £200

Cymdeithas Hanes Llantrisant a’r Cylch (Gwobr Goffa Trefor Rees ac Eric Griffith) £200

Soroptimyddion Rhyngwladol Y Barri a’r Fro £200

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ymweliad gan archeolegydd

Cyngor Llyfrau Cymru ymweliad gan awdur 

CISP Multimedia - Amlgyfrwng  Gweithdy Animeiddio Amlgyfryngol

Tariannau

Tariannau Amgueddfa Cymru 

(Cyflwynir i’r gorau ym mhob categori)

Grantiau a Nawdd mewn Da

CADW £2,000

Seer Design Cefnogaeth TG

ENILLWYR GWOBRAU 2024

bottom of page