NODDWYR

Cefnogwyr a noddwyr y gystadleuaeth

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r noddwyr sydd wedi ein cefnogi.

Derbyniwyd Grantiau, Gwobrau a Nawdd yn amrywio o £ 100 i £ 15,000 yn 2021

MF Logo small.png
HodgeFoundation_edited.png

Sefydliad Moondance £15000

(Grŵp Admiral ccc) (gwobrau £12,000 + £3,000 gweinyddu)

Sefydliad Hodge £10000

Casgliad y Werin Cymru £1,000

Llyfrgell Genedlaethol Cymru £600

Cymdeithas John Hopla £350

Archif Menywod Cymru £300

Into Film Cymru Gweithdy gwneud ffilm

Cymdeithas Hanes Morgannwg, Gwobr Goffa Patricia Moore £250

Cyfeillion Amgueddfa Sir Gaerfyrddin £250

Mewn Cymeriad Cyflwyniad dramatig gan gymeriad hanesyddol

Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin £200

Cymdeithas Hanes Llantrisant a’r Cylch (Gwobr Goffa Trefor Rees ac Eric Griffith) £200

Soroptimyddion Rhyngwladol Y Barri a’r Fro £200

Arglwydd Brooke o Alverthorpe costau teithio tuag at ymweliad â Thy’r Arglwyddi £200

Gwobr ‘Hanes Atgas’ £200

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Llyfrau a ffotograffau o’r ardal leol

Gwobr Goffa Herburt Hewell £100

Cyngor Llyfrau Cymru £100 (tocynnau llyfr)

Cyngor Llyfrau Cymru Ymweliad gan awdur  

Tariannau

Tariannau Amgueddfa Cymru 

(Cyflwynir i’r gorau ym mhob categori)

Grantiau a Nawdd mewn Da

CADW £1,000

Seer Design Cefnogaeth TG

Amgueddfa Cymru

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

ENILLWYR GWOBRAU 2021

HodgeFoundation_edited.png

Y Cyfnod Sylfaen

PENBOYR
SCHOOL

MF Logo small.png

Ysgolion Cynradd ac Iau

YSGOL BRYN Y MOR
• YSGOL CASMAEL

HodgeFoundation_edited.png

Y Categori Arbennig

YSGOL HEOL GOFFA

MF Logo small.png

Ysgolion Uwchradd

YSGOL BRO PEDR

EUSTORY

MOLLY COOK,

YSGOL GYFUN 

BRYNTIRION