top of page

THE HISTORY OF WHSI

Amdanom Ni

c_hitt.jpg
Carolyn Hitt
Prof_edited.jpg
Chris Williams
catrin%20stevens_edited.jpg
Catrin Stevens
Alun Morgan.jpg
Alun Morgan
LlunAngharad.jpg
Angharad Williams
Y nod yw annog pobl ifanc mewn ysgolion yng Nghymru i ymddiddori mwy yn eu treftadaeth ac yng nghyfraniad eu teuluoedd a'u cymunedau i'r dreftadaeth honno. Mae'r Fenter yn cynnal cystadleuaeth flynyddol ar gyfer projectau treftadaeth yn ysgolion Cymru.
Cliciwch yma i gyfarfod y tîm
Danusia 2.jpg
Y Fonesig Trotman-Dickenson

Ein Hanes

Lansiwyd y Fenter yn 1990 dan nawdd y Sefydliad Materion Cymreig yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Gweledigaeth y Fonesig Trotman Dickenson, a ddaeth yn Gadeirydd cyntaf y fenter ydoedd, ac mae hi wedi parhau i ddiddori’n fawr ynddi ers hynny. Fe’i dilynwyd yn Gadeirydd gan yr hanesydd adnabyddus, Yr Athro Chris Williams a chan y newyddiadurwraig law rydd, Carolyn Hitt, yr hanesydd a’r awdur, Catrin Stevens ac Alun Morgan, AEM (Estyn) wedi ymddeol. Y Cadeirydd newydd yw Angharad Williams, Cyn-reolwr Rheolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd CBHC a chyn brifathrawes.

03d95616.jpg
Dragon.jpg
Neges o gefnogaeth gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru

"I believe that it is vitally important to encourage young people in primary and secondary schools to appreciate the heritage of Wales, to help to conserve it and to contribute, themselves, to the creation of the kind of heritage that future generations may appreciate and enjoy.

 

I was, therefore, delighted to hear about the Welsh Heritage Schools Initiative, which will challenge young people to undertake heritage projects that establish links between schools, families, communities, local organisations and industries.

 

Heritage is not just a relic of the past. It evolves and involves the continuation of activities of people at their place of education, employment and workshop; in the fields of arts, entertainment and sport and in the pursuit of their hobbies. An awareness of heritage can create an awareness of community and, for young people looking to the future, what could be more appropriate than an understanding of their past."

 

Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru

Ni fyddai’r gystadleuaeth wedi bodoli a pharhau heb gefnogaeth y noddwyr. Yn ystod y 30 mlynedd bu Sefydliad Hodge yn un o’n noddwyr pennaf ac yn y blynyddoedd diweddar cafwyd cefnogaeth sylweddol gan Admiral Group plc. (Moondance Foundation).

HodgeFoundation_edited.png
MF Logo small.png
comp_pic_1.jpg

Cafwyd cefnogaeth oddi wrth ystod o noddwyr eraill – Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, CADW, Casgliad y Werin Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Media Wales, Undeb Rygbi Cymru, Prifysgol De Cymru, Archif Menywod Cymru, Into Film, Mewn Cymeriad a nifer o gymdeithasau hanes sirol a lleol ac unigolion hael.

 

Mae MYDG yn aelod o EUSTORY, rhwydwaith o wledydd yn Ewrop sy’n trefnu cystadlaethau hanes / treftadaeth. Gwahoddir cynrychiolwyr sy’n ennill gwobr EUSTORY MYDG i fynychu cynhadledd gyda chystadleuwyr eraill EUSTORY, a noddir gan Sefydliad Körber o’r Almaen.

Preseli_Eustory.jpg
WHSI Committee 8.7.22 1.jpg
Meet the Team

DYMA’R TÎM...

Ymddiriedolwyr a Gweinyddiaeth

Cynorthwyir yr Ymddiriedolwyr gan Bwyllgor sy’n cynnwys pobl o ystod o sefydliadau addysgol yng Nghymru a chynrychiolwyr o amgueddfeydd a byd busnes. Ar y cyd â chynrychiolwyr o blith y noddwyr, y rhain sy’n beirniadu’r gystadleuaeth.

 

Mae tri ymddiriedolwr sy’n cwrdd yn rheolaidd i weinyddu’r fenter o ddydd-i-ddydd:

 

Cadeirydd Gweithredol: Angharad Williams a Ysgrifennydd Cyswllt Ysgolion: Alison Denton

 

Trysorydd: Dr Stuart Broomfield

Swyddogion Eraill:

 

Llywydd Anrhydeddus am Oes: Y Fonesig Trotman-Dickenson MBE

 

Is-lywyddion Anrhydeddus am Oes: David Maddox HLVP

Cadeirydd ac Ymddiriedolwraig: Angharad Williams - Cyn-reolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Is-gadeirydd: Dr. Huw Griffiths - Uwch-ddarlithydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

 

Trysorydd, Cydlynydd cyhoeddiadau: Dr. Stuart Broomfield Cyn-ymgynghorydd Addysg

 

Ysgrifennydd Cyswllt Ysgolion: Alsion Denton Cyn-bennaeth hanes ac Arholwr cyfredol CBAC ar gyfer Hanes a Gwleidyddiaeth

Aelodau’r Pwyllgor 2022-2023

Catrin Stevens Cyn-bennaeth Hanes, Coleg y Drindod, Caerfyrddin

Gareth Wyn Jones AEM wedi ymddeol

Gill Foley Dirprwy Bennaeth (wedi ymddeol)

Jeanne Evans Cyn-ddirprwy Bennaeth, Ysgol Gyfun Sant Cenydd, Caerffili

Hefin Matthias Cyn-bennaeth Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Scott Harper Pennaeth (wedi ymddeol) 

Ben Price Swyddog Addysg, Cyfranogi a Dehongli, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru 

Dr Elin Jones Ymgynghorydd Addysg a darlledwraig

Ladan Harper Golygydd Llyfryn Gwobrwyo, Pennaeth wedi ymddeol

Heather Lewis Pennaeth wedi ymddeol

Mark Williams Arweinydd Rhaglen Ôl-radd Uwchradd Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd. 

Aled Rumble Athro ymgynghorol Ceredigion Cwricwlwm i Gymru

Nia Williams Cyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu, Amgueddfa Cymru – Museum Wales 

Geraint Bevan Cyn-ymgynghorydd Addysg (ERW), (wedi ymddeol)

Ann Dorsett Swyddog Amgueddfeydd (wedi ymddeol)

Eleri Evans Pennaeth Addysgu a Dehongli, Amgueddfa Cymru – Museum Wales 

Jan Dennis Cyn-athrawes gynradd Ysgol Gynradd Cwmlai

Martin Williams Pennaeth cynorthwyol Ysgol Henry VIII, Y Fenni

 

Carole Bryan-Jones Pennaeth Hanes, Coleg Sant Ioan

Esta Lewis Goruchwylydd Gweithredol Gwasanaethau Treftadaeth ac Allgymorth, Gwasanaethau Treftadaeth Rhondda Cynon Taf 

David Thomas Pennaeth Gwasanaethau Cyhoeddus, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Rhodri Morgan Rheolwr Gwasanaethau Addysg, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sandra Elson Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol, Cyn-bennaeth Hanes

bottom of page