THE HISTORY OF WHSI

Amdanom Ni

c_hitt.jpg
Carolyn Hitt
Prof_edited.jpg
Chris Williams
catrin%20stevens_edited.jpg
Catrin Stevens
Alun Morgan.jpg
Alun Morgan
LlunAngharad.jpg
Angharad Williams
Y nod yw annog pobl ifanc mewn ysgolion yng Nghymru i ymddiddori mwy yn eu treftadaeth ac yng nghyfraniad eu teuluoedd a'u cymunedau i'r dreftadaeth honno. Mae'r Fenter yn cynnal cystadleuaeth flynyddol ar gyfer projectau treftadaeth yn ysgolion Cymru.
Cliciwch yma i gyfarfod y tîm
Danusia 2.jpg
Y Fonesig Trotman-Dickenson

Ein Hanes

Lansiwyd y Fenter yn 1990 dan nawdd y Sefydliad Materion Cymreig yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Gweledigaeth y Fonesig Trotman Dickenson, a ddaeth yn Gadeirydd cyntaf y fenter ydoedd, ac mae hi wedi parhau i ddiddori’n fawr ynddi ers hynny. Fe’i dilynwyd yn Gadeirydd gan yr hanesydd adnabyddus, Yr Athro Chris Williams a chan y newyddiadurwraig law rydd, Carolyn Hitt, yr hanesydd a’r awdur, Catrin Stevens ac Alun Morgan, AEM (Estyn) wedi ymddeol. Y Cadeirydd newydd yw Angharad Williams, Cyn-reolwr Rheolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd CBHC a chyn brifathrawes.

03d95616.jpg
Dragon.jpg
Neges o gefnogaeth gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru

"I believe that it is vitally important to encourage young people in primary and secondary schools to appreciate the heritage of Wales, to help to conserve it and to contribute, themselves, to the creation of the kind of heritage that future generations may appreciate and enjoy.

 

I was, therefore, delighted to hear about the Welsh Heritage Schools Initiative, which will challenge young people to undertake heritage projects that establish links between schools, families, communities, local organisations and industries.

 

Heritage is not just a relic of the past. It evolves and involves the continuation of activities of people at their place of education, employment and workshop; in the fields of arts, entertainment and sport and in the pursuit of their hobbies. An awareness of heritage can create an awareness of community and, for young people looking to the future, what could be more appropriate than an understanding of their past."

 

Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru

Ni fyddai’r gystadleuaeth wedi bodoli a pharhau heb gefnogaeth y noddwyr. Yn ystod y 30 mlynedd bu Sefydliad Hodge yn un o’n noddwyr pennaf ac yn y blynyddoedd diweddar cafwyd cefnogaeth sylweddol gan Admiral Group plc. (Moondance Foundation).

HodgeFoundation_edited.png
MF Logo small.png
comp_pic_1.jpg

Cafwyd cefnogaeth oddi wrth ystod o noddwyr eraill – Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, CADW, Casgliad y Werin Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Media Wales, Undeb Rygbi Cymru, Prifysgol De Cymru, Archif Menywod Cymru, Into Film, Mewn Cymeriad a nifer o gymdeithasau hanes sirol a lleol ac unigolion hael.

 

Mae MYDG yn aelod o EUSTORY, rhwydwaith o wledydd yn Ewrop sy’n trefnu cystadlaethau hanes / treftadaeth. Gwahoddir cynrychiolwyr sy’n ennill gwobr EUSTORY MYDG i fynychu cynhadledd gyda chystadleuwyr eraill EUSTORY, a noddir gan Sefydliad Körber o’r Almaen.

Preseli_Eustory.jpg
 

DYMA’R TÎM...

Ymddiriedolwyr a Gweinyddiaeth

Cynorthwyir yr Ymddiriedolwyr gan Bwyllgor sy’n cynnwys pobl o ystod o sefydliadau addysgol yng Nghymru a chynrychiolwyr o amgueddfeydd a byd busnes. Ar y cyd â chynrychiolwyr o blith y noddwyr, y rhain sy’n beirniadu’r gystadleuaeth.

 

Mae tri ymddiriedolwr sy’n cwrdd yn rheolaidd i weinyddu’r fenter o ddydd-i-ddydd:

 

Cadeirydd Gweithredol: Angharad Williams a Ysgrifennydd Cyswllt Ysgolion: Alison Denton

 

Trysorydd: Dr Stuart Broomfield

Swyddogion Eraill:

 

Llywydd Anrhydeddus am Oes: Y Fonesig Trotman-Dickenson MBE

 

Is-lywyddion Anrhydeddus am Oes: David Maddox HLVP

Cadeirydd: Angharad Williams - Cyn-reolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

 

Cydlynydd cyhoeddiadau: Dr. Stuart Broomfield Cyn-ymgynghorydd Addysg

 

Ysgrifennydd Cyswllt Ysgolion: Alsion Denton Cyn-bennaeth hanes ac Arholwr cyfredol CBAC ar gyfer Hanes a Gwleidyddiaeth

 

Ysgrifennydd: Gareth Wyn Jones AEM wedi ymddeol

 

Swyddog y Wasg: Jeanne Evans - Cyn-ddirprwy Bennaeth Ysgol Gyfun Sant Cennydd, Caerffili.

Aelodau’r Pwyllgor 2021-2022

 

Alun Morgan AEM, Estyn, (wedi ymddeol)

Catrin Stevens Cyn-bennaeth Hanes, Coleg y Drindod, Caerfyrddin

Geraint Bevan Arweinydd System Gonsortiwm (ERW) (wedi ymddeol)

 

Dr Elin Jones Ymgynghorydd Addysg

 

Ann Dorsett Cyn-swyddog Amgueddfa (wedi ymddeol)

 

Nia Williams Cyfarwyddwr Addysgu ac Ymgysylltu, Amgueddfa Cymru

 

Martin Williams Dirprwy Bennaeth Ysgol Uwchradd King Henry V111, y Fenni

 

Gill Foley Cyn Ddirprwy Bennaeth ysgol gynradd

 

Clive Thomas Cyn Bennaeth ysgol gynradd

 

Jan Dennis Cyn athrawes gynradd, Ysgol Gynradd Cwmlai

 

Nia M. Davies BBC Cymru Wales

 

Carole Bryan Jones Cyn Bennaeth Hanes ac yn dysgu yng Ngholeg St John’s, Caerdydd ar hyn o bryd

 

Eleri Evans Pennaeth Addysgu a Dehongli Amgueddfa Cymru

 

Hefin Matthias Cyn-Bennaeth, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Dr Huw Griffiths Arweinydd Datblygu MDPh (ERW) 

Pete Strong Cyn-bennaeth Adran Hanes Ysgol Cil-y-Coed a hanesydd lleol

Scott Harper Pennaeth (wedi ymddeol) 

Ben Price Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli Big Pit, Amgueddfa Lofaol Cymru 

Rhodri Morgan  Rheolwr Gwasanaethau Addysg, Llyfrgell Genedlaethol Cymru 

David Thomas Pennaeth Gwasanaethau i’r Cyhoedd, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 

 

AELOD ER ANRHYDEDD:

J. Iorwerth Davies Cyn Gyfarwyddwr Addysg Cynorthwyol, Morg. Ganol