top of page

DATGANIAD PREIFATRWYDD

DATGANIAD PREIFATRWYDD

Noder, os gwelwch yn dda, fod data personol yn cael ei gadw’n ddiogel gan MYDG yn unol â’r GDPR, er mwyn gweinyddu cystadleuaeth MYDG yn unig. Ni fydd MYDG yn rhannu data gyda thrydydd parti. 

Yn dilyn y manylion cofrestru i alluogi MYDG i weinyddu’r gystadleuaeth, mae angen i ysgolion lwytho eu Holiadur Athro a 2 ffotograff i fyny. Ni ddylent gynnwys delweddau o ddisgyblion nac unrhyw wybodaeth arall y gellir eu hadnabod ohonynt. 

Efallai yr hoffai ysgolion rannu dolenni i ffilmiau neu berfformiadau a grëwyd yn rhan o’u prosiect trwy’r Holiadur Athro. Rhaid i’r ysgol sicrhau'r ffurflenni caniatâd angenrheidiol i gydsynio â GDPR. Ni fydd MYDG yn rhannu’r deunyddiau hyn â thrydydd parti.   

bottom of page