DATGANIAD PREIFATRWYDD

DATGANIAD PREIFATRWYDD

Noder, os gwelwch yn dda, fod data personol yn cael ei gadw’n ddiogel gan MYDG yn unol â’r GDPR, er mwyn gweinyddu cystadleuaeth MYDG yn unig. Ni fydd MYDG yn rhannu data gyda thrydydd parti.

 

Lle caiff disgyblion eu dangos ar ffilm neu fideo, lle cynhwysir unrhyw ddata personol arall yn y fideo, bydd yn rhaid i’r ysgol fod wedi ceisio’r caniatâd priodol yn gyntaf, er mwyn cydymffurfio â’r GDPR.