top of page
Web_Image_Cover.jpg

MYDG

Rydym yn cynnal cystadleuaeth flynyddol ar gyfer prosiectau treftadaeth yn ysgolion Cymru gan gynnig nifer o wobrau ariannol, gyda hyd at £1000 i’r enillwyr.
4.jpg

GWOBR EUSTORY MYDG

Eleni bydd cyfle i ddysgwyr ym mlynyddoedd 12 a 13 gyflwyno gwaith unigol ar gyfer gwobr EUSTORY MYDG.
ING_33594_283414.jpg

Noddwyr

Cefnogwyr a noddwyr y gystadleuaeth

NODAU

Nod Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yw annog pobl ifanc, o bob oed, cefndir a gallu, i ymddiddori fwyfwy yn eu treftadaeth Gymreig (Cynefin a Stori Cymru), i ddarganfod rhagor am gyfoeth ac amrywiaeth eu treftadaeth ac i rannu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’u cymunedau eu hunain â’r byd yn ehangach. 

Mae’r fenter yn cynnal cystadleuaeth flynyddol ar gyfer prosiectau treftadaeth mewn ysgolion, gan gefnogi a meithrin datblygu sgiliau trawsgwricwlaidd trwy astudio hanes a diwylliant Cymru

Our Aims
Contact
bottom of page