top of page

Ffurflen Gofrestru | Registration Form 2022

CEISIADAU YSGOLION Cwblhewch 1-11 isod o.g.y.dd.

 

DYLAI CEISIADAU UNIGOL am WOBR EUSTORY ddefnyddio’r ffurflen hon a chwblhau 1-12 isod. Cyswllt yr athro / athrawes yn yr ysgol yw’r ‘Cyswllt’. Mae enw’r ymgeisydd unigol yn ymddangos yn 12.

 

SCHOOL ENTRIES School entries please complete 1-11 below.

 

INDIVIDUAL ENTRIES for the EUSTORY PRIZE should use this form and complete 1-12 below. ‘Contact’ is the teacher contact, at the school. The individual entrant’s name appears at 12.

4: Cyfeiriad | Address*

Enw olaf | Last Name

(os yn wahanol i rif 3 uchod) | if different from 3 above)

Thanks for submitting!

Rhowch deitl y prosiect arfaethedig | Please place the title of intended project

Defnyddiwch enw llawn/swyddogol yr ysgol o.g.y.dd. | Please use the school’s full/official name

Enw cyntaf | First Name

bottom of page