CYHOEDDIR ENWAU ENILLWYR 2021

Mae ein seremoni wobrwyo rithiol
BELLACH YN FYW

Web_Image_Cover.jpg

MYDG

Rydym yn cynnal cystadleuaeth flynyddol ar gyfer projectau treftadaeth yn ysgolion Cymru gan gynnig nifer o wobrau ariannol, gyda hyd at £1000 i’r enillwyr.
buntin.png

Seremoni Wobrwyo 2021

Beth am ddefnyddio bynting MYDG i addurno'ch ystafell ddosbarth ar gyfer y seremoni?
4.jpg

NEWYDD AR GYFER 2021 GWOBR EUSTORY MYDG

Mae MYDG bob amser wedi cefnogi dysgwyr hŷn mewn cydweithrediad ag EUSTORY, rhwydwaith o fudiadau (a noddir gan Sefydliad Körber)
ING_33594_283414.jpg

Noddwyr

Cefnogwyr a noddwyr y gystadleuaeth
WHSI Aims

NODAU

Lansiwyd y Fenter ym 1990, dan nawdd y Sefydliad Materion Cymreig. Y nod yw annog pobl ifanc mewn ysgolion yng Nghymru i ymddiddori mwy yn eu treftadaeth ac yng nghyfraniad eu teuluoedd a'u cymunedau i'r dreftadaeth honno. Mae'r Fenter yn cynnal cystadleuaeth flynyddol ar gyfer projectau treftadaeth yn ysgolion Cymru.

 

Gobeithiwn wella addysg pobl ifanc yng Nghymru, a gwella eu sgiliau darllen a sgrifennu, rhifyddeg a TGC drwy astudio hanes a diwylliant Cymru, i'w galluogi i werthfawrogi eu treftadaeth a helpu i'w diogelu.

 

Rydym yn annog disgyblion o bob oed a phob gallu i gymryd rhan, a'n nod yw darparu cyfleoedd i blant o bob oed a phob gallu i ddarganfod mwy am gyfoeth ac amrywiaeth eu treftadaeth, a rhannu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth gyda'u cymunedau eu hunain a'r byd ehangach.